Ed Groth | #38 |  K/FS |  CCSU

fg pat pts
0-0 0-0 0
  kr yds avg td lg pr yds avg td lg
2013-14 - - - - - - - - - -
2014-15 - - - - - - - - - -
2015-16 - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - -
PrestoSports